Τομείς Δικαίου

 • Εμπορικές Συμφωνίες & Διαφορές στην Κύπρο

  Δικηγόροι Εμπορικού Δικαίου της AGP στην Κύπρο εξειδικεύονται στο Κυπριακό εμπορικό δίκαιο, στη σύνταξη εμπορικών συμβάσεων, σύνταξη συμφωνίας ενοικίασης, συμφωνίες διαμεσολαβητή (agent), κλπ. Κύπριοι δικηγόροι για εμπορικές διαφορές στα Κυπριακά δικαστήρια.   

  Εταιρικό Δίκαιο στην Κύπρο και Εξαγορές

  Δικηγόροι Εταιρικού Δικαίου της AGP στην Κύπρο εξειδικεύονται στον Κυπριακό περι Εταιρειών Νόμο, στην εταιρική διαχείριση Κυπριακής εταιρείας, στην μελέτη εγγράφων Κυπριακών εταιρειών, στην ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο, και σύνταξη συμφωνιών σε σχέση με Κυπριακές εταιρείες και μετόχους.

  Συμβουλές αναφορικά με τη νομοθεσία της Ε.Ε.

  Δικηγόροι Κύπρου της AGP με εξειδίκευση στις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχουν συμβουλές για τους νόμους και κανονισμούς της Ε.Ε.  Ως Δικηγορική εταιρεία με δικηγόρους της Κύπρου, Ελλάδας και Αγγλίας διαθέτουμε ολοκληρωμένη κάλυψη σε όλα τα θέματα που άπτονται της Ε.Ε. 

 • Δικηγόροι Οικογενειακού Δικαίου Κύπρου

  Δικηγόροι οικογενειακού δικαίου Κύπρου, της AGP, παρέχουν πλήρες στήριξη σε θέματα δικαίου της οικογένειας στην Κύπρο, στην έκδοση διαζυγίου στην Κύπρο, δικηγόροι διαζυγίου Κύπρο, δικηγόροι για γονική μέριμνα Κύπρου, δικηγόροι στην Κύπρο προστασίας παιδιού και συζύγου, περιουσιακές διαφορές Κύπρο,  

  Διαθήκη στην Κύπρο

  Δικηγόροι στην Κύπρο της AGP συμβουλεύουν σε θέματα σύνταξης Διαθήκης Κύπρου.  Διαθήκες στην Κύπρο άπτονται διαδικασιών που χρίζουν προσοχής για τη νομιμότητα της Διαθήκης.  Δικηγόροι μας στην Λεμεσό, Κύπρο, αναλαμβάνουν θέματα έγγραφής και σύνταξης Διαθηκών. 

  Πιστωτικά Ιδρύματα & Κυπριακά Ταμεία στην Κύπρο

  Σύμβουλοι και Δικηγόροι στην Κύπρο, της AGP, παρέχουν εξιδεικευμένες τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για νομικά και εποπτικά θέματα, καθώς και για θέματα συμμόρφωσης (compliance). Παρέχουμε εγγραφή επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο (UCITS), εγγραφή Κυπριακών ιδρυμάτων παροχής συστημάτων πληρωμών, και Κυπριακά Πιστωτικά Ιδρύματα, αντιπροσώπευση ενώπιον της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, κλπ. 

 • Μετανάστευση & Παραμονή στην Κύπρο

  Το δικηγορικό γραφείο AGP στην Κύπρο παρέχει δικηγόρους με εξειδίκευση στην μετανάστευση και παραμονή στην Κύπρο.  Αναλαμβάνουμε την έκδοση: Κυπριακό Διαβατήριο με επένδυση, Άδεια μόνιμης παραμονής στην Κύπρο, συμβουλές για θέματα μετανάστευσης στην Κύπρο, αντιπροσώπευση στις αρχές μετανάστευσης. 

  Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο και Ευρώπη

  Δικηγόροι στην Κύπρο της AGP με εξειδίκευση στην πνευματική ιδιοκτησία Κύπρου και Ευρώπης, αναλαμβάνουν εγγραφή εμπορικού σήματος στην Κύπρο, Εγγραφή διεθνούς εμπορικού σήματος, δικηγόροι για εγγραφή εμπορικό σήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία, Κίνα, Ελλάδα, Γερμανία, Ισπανία Ινδία κλπ

  Δικηγόροι Εργατικού Δικαίου στην Κύπρο

  Δικηγόροι στην Κύπρο, της AGP, με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο παρέχουν νομικές συμβουλές για εργατικές διαφορές στην Κύπρο.  Αναλαμβάνουμε υποθέσεις παράνομης απόλυσης στην Κύπρο, παράνομος τερματισμός εργοδότησης, καταχώριση αγωγών στα Κυπριακά δικαστήρια εργατικών διαφορών, θέματα πλεονασμού στην Κύπρο και επίλυσης εργατικών διαφορών.

 • Φορολογικός Σχεδιασμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

  Η AGP, Δικηγορική Εταιρεία Κύπρου, παρέχει συμβουλές για χρήση εμπορικού σήματος στην Κύπρο ή εγγραφής πνευματικής ιδιοκτησίας σε Κυπριακές εταιρείες με σκοπό την μείωση των φορολογικών δαπανών του ομίλου σας, δικηγόροι Κύπρου με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο Κύπρου.   

  Αντιπροσώπευση στα Κυπριακά Δικαστήρια

  Το γραφείο μας παρέχει δικηγόρους για αντιπροσώπευση στο δικαστήριο, στη Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο, και στο Ανώτατο Δικαστήριο.  Δικηγόροι μας αναλαμβάνουν όλων των ειδών υποθέσεις ενώπιον Κυπριακού δικαστηρίου με Κύπριο δικηγόρο αναλόγως της εξειδίκευσης.

  Τραυματισμοί & Ατυχήματα στην Κύπρο

  Δικηγόροι στην Κύπρο, της AGP, αναλαμβάνουν καθημερινά υποθέσεις ατυχημάτων και τραυματισμών μετά από δυστύχημά στην Κύπρο, από αυτοκίνητο ή άλλως πως. Το δικηγορικό γραφείο Κύπρου επιδιώκει εξώδικη διευθέτηση αλλά δικηγόροι μας αναλαμβάνουν και αγωγές δικαστηρίου για αποζημίωση.

 • Αγωγές Ιατρικής Αμέλειας στην Κύπρο

  Δικηγόροι Κύπρου της AGP αναλαμβάνουν νομική μελέτη ιατρικής αμέλειας, καταχώριση αγωγής για ιατρική αμέλεια στην Κύπρο, υποθέσεις δικαστηρίου για αμέλεια γιατρού, αμέλεια κλινικής και αμέλεια νοσοκομείου, σε υποθέσεις που ο ασθενής έχει υποστεί ζημιά μετά από ιατρική περίθαλψη ή άλλως πως. 

  Αναλαμβάνουμε την Εϊσπραξη Οφειλών στην Κύπρο

  Εκπαιδευμένο προσωπικό της δικηγορικής εταιρείας μας στη Λεμεσό αναλαμβάνει την συλλογή χρεών και είσπραξη οφειλών στην Κύπρο.  Αντιπροσωπεύουμε εταιρείες οι οποίες έχουν μεγάλο πελατολόγιο με οφειλές προς αυτές, και επιδιώκεται η είσπραξη των οφειλών χωρίς αναγκαία την καταχώριση αγωγών. 

  Ακίνητη Περιουσία & Περιουσιακά στην Κύπρο

  Δικηγόροι Κύπρο στην AGP αναλαμβάνουν όλα τα σχετικά για αγορά και απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο. Αναλαμβάνουμε αγορά ή πώληση ακινήτου (γης, σπίτι, διαμέρισμα κλπ), σύναξη αγοραπωλητήριας συμφωνίας, μεταβίβαση και θέματα κτηματολογίου, φορολογικά και κτηματικά στην Κύπρο.

Εταιρικές Υπηρεσίες

 • Εταιρικές Υπηρεσίες στην Κύπρο

  Δικηγόροι της AGP Κύπρου παρέχουν εταιρικές υπηρεσίες, και υπηρεσιές καταπιστευματοδόχων, διoίκησης και διαχείρισης Κυπριακών και ξένων εταιρειών. Αναλαμβάνουμε την ίδρυση Κυπριακής εταιρείας, σύνταξη εταιρικών εγγράφων, εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο και το εξωτερικό 

  Υπηρεσίες Καταπιστευματοδόχων (Trustee) στην Κύπρο

  Παρέχουμε ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών εμπιστευμάτων (trusts) και εμπιστευματοδόχων (trustees) στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των εξής της σύστασης και διαχείρισης Κυπριακών και ξένων εμπιστευμάτων και διορισμό εμπιστευματοδόχων, παροχή ανωνυμίας σε Κυπριακές εταιρείες,  

  Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας

  Δικηγόροι Κύπρου της AGP αναλαμβάνουν την σύσταση και ίδρυση κυπριακής εταιρείας. Η Δικηγορική μας εταιρεία εξειδικεύεται στη σύσταση Κυπριακών εταιρειών, εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο, εταιρεία Κύπρου με διορισμό διευθυντών και γραμματέα, με πλήρης ανωνυμία.   

 • Εγγραφή Εταιρείας στα BVI

  Εξειδικευμένοι δικηγόροι της AGP παρέχουν υπηρεσίες σύστασης και εγγραφής εξωχώριας εταιρείας (offshore) στα BVI (Βρετανικούς Παρθένους Νήσους), αναλαμβάνουμε είτε σύσταση εταιρίας στα BVI είτε την άμεση αγορά εταιρείας BVI κατόπιν διατήρησης λίστας με έτοιμες εταιρείες γραμμένες στα BVI  

  Εγγραφή Εταιρείας στις Σευχέλλες

  Εξειδικευμένοι δικηγόροι της AGP παρέχουν υπηρεσίες σύστασης και εγγραφής εξωχώριας εταιρείας (offshore) στις Σεϋχέλλες (Seychelles), αναλαμβάνουμε είτε σύσταση εταιρίας στις Σεϋχέλλες είτε την άμεση αγορά εταιρείας Σεϋχελλών κατόπιν διατήρησης λίστας με έτοιμες εταιρείες γραμμένες στις Σεϋχέλλες   

  Εγγραφή Εταιρείας στο Μπελίζ

  Εξειδικευμένοι δικηγόροι της AGP παρέχουν υπηρεσίες σύστασης και εγγραφής εξωχώριας εταιρείας (offshore) στο Μπελίζ (Belize), αναλαμβάνουμε είτε σύσταση εταιρίας στο Μπελίζ είτε την άμεση αγορά εταιρείας Μπελίζ κατόπιν διατήρησης λίστας με έτοιμες εγγεγραμμένες εταιρείες στο Μπελίζ   

 • Ίδρυση Εταιρείας στην Αγγλία

  Δικηγόροι Κύπρου της AGP αναλαμβάνουν την σύσταση και εγγραφή Αγγλικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε σε θέση να ιδρύσουμε Αγγλική εταιρεία εντός ολίγων ωρών και να αναλάβουμε διορισμό διευθυντών, γραφείου, κλπ. Η εγγραφή Αγγλικής εταιρείας αναλαμβάνεται μέσω δικηγόρων μας στην Αγγλία.

  Εγγραφή Εταιρείας στα Νησιά Μάρσαλ

  Εξειδικευμένοι δικηγόροι της AGP παρέχουν υπηρεσίες σύστασης και εγγραφής εξωχώριας εταιρείας (offshore) στα Νησιά Μάρσαλ (Marshal Islands), αναλαμβάνουμε είτε σύσταση εταιρίας στα νησιά Μάρσαλ είτε την άμεση αγορά εταιρείας των νησιών Μάρσαλ κατόπιν διατήρησης λίστας με έτοιμες εταιρείες γραμμένες offshore   

  Ίδρυση εταιρείας στο Χόνγκ Κόνγκ

  Εξειδικευμένοι δικηγόροι της AGP παρέχουν υπηρεσίες σύστασης και εγγραφής εξωχώριας εταιρείας (offshore) στο Χόνγκ Κόνγκ (Honk Kong), αναλαμβάνουμε είτε σύσταση εταιρίας στο Χονγκ Κονγκ είτε την άμεση αγορά εταιρείας Χόνγκ Κόνγκ κατόπιν διατήρησης λίστας με έτοιμες εταιρείες γραμμένες στο Χόνγκ Κόνγκ  

 • Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού Κύπρο

  Αναλαμβάνουμε το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο, σε Κυπριακές ή διεθνείς τράπεζες. Αναλαμβάνουμε επίσης το άνοιγμα λογαριασμού στην Λετονία, Μάλτα, Ελβετία, Αγγλία, Ντουμπάι, Σιγκαπούρη κπλ.  Τραπεζικός λογαριασμός στην Κύπρο δεν προϋποθέτει την παρουσία σας στην Κύπρο.   

  Υπηρεσίες Μεσέγγυσης (Escrow)

  Μέσω κατάλληλα εξειδικευμένων δικηγόρων στην Κύπρο αναλαμβάνουμε την παροχή υπηρεσιών μεσέγγυσης (escrow services), σύνταξη συμφωνίας escrow, διορισμό escrow agents στην Κύπρο, με ειδική εξειδίκευση της δικηγορικής μας εταιρείας στις υπηρεσίες escrow στην Κύπρο.

  Εικονικό Γραφείο στην Κύπρο

  Παρέχουμε υπηρεσίες εικονικού γραφείου (virtual office) στην Κύπρο με την παροχή υπηρεσίας παροχής προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού, απάντηση κλήσεων και προώθησης μηνυμάτων ή τηλεφωνήματος, γραφειακού χώρου στη Λεμεσό, Κύπρο, αναλόγως αναγκών, αίθουσα συνελεύσεων, υπηρεσία υποδοχής    

 • Υπηρεσίες Έρευνας Εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών

  Αναλαμβάνουμε την διαδικασία έρευνας στα μητρώα του Εφόρου Εταιρειών στην Κύπρο με σκοπό την εξακρίβωση στοιχείων της εταιρείας, του διευθυντή, μετόχου, γραμματέα, εγγεγραμμένου γραφείου και ιστορικού Κυπριακής εταιρείας. Η διαδικασία γίνεται με την σχετική καταχώριση αιτήματος από το γραφείο μας στον έφορο εταιρειών. 

  Λογιστικές Υπηρεσίες στην Κύπρο

  Μέσω της ομάδας λογιστικών υπηρεσιών της AGP αναλαμβάνουμε τα λογιστικά της Κυπριακής εταιρείας σας στην Κύπρο, κλείσιμο βιβλίων των κυπριακών εταιρειών, κατάθεση σχετικών δηλώσεων ΦΠΑ και εφόρου φόρου εισοδήματος, υπηρεσίες λογιστή στην Κύπρο, διορισμό Κυπριακής λογιστικής εταιρείας κλπ. 

Αδειοδότηση και συμβουλευτική για θέματα Φόρεξ & Binary

 • Άδεια Φόρεξ στην Κύπρο (CySEC)

  Η ομάδα των δικηγόρων μας και των χρηματοοικονομικών μας συμβούλων γνωρίζουν εις βάθος τους κανονισμούς της Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), της ΕυρωπαΊκής οδηγίας MiFID (Markets in Financial Instruments Directive - 2004/39/EC) και του Νόμου της Κυπριακής ΔΗμοκρατίας 144(Ι)/2007 (26 Οκτωβρίου 2007), που προνοούν για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την πραγματοποίηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών και άλλων σχετικών ζητημάτων. 

  Άδεια Binary Options στην Κύπρο

  Η συναλλαγή με Binary Options είναι χρηματοοικονομικό μέσο όπως είναι τα forward contracts, CFD κ.τ.λ. (δηλαδή το ίδιο με το Forex).  Απαιτείται η ίδια άδεια που απαιτείται για τις Εταιρείες Φόρεξ, ωστόσο, το μετοχικό κεφάλαιο για μία Εταιρεία Binary Options εξαρτάται από τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία. Οι εταιρείες που παρέχουν τη δυνατότητα συναλλαγών μέσω Binary Options ρυθμίζονται στην Κύπρο και στην Μάλτα και υπό ορισμένες περιστάσεις μπορούν να πάρουν έγκριση λειτουργία στη Νέα Ζηλανδία ως ΕΠΕΥ (FSPR). 

  Εγγραφή ΕΠΕΥ (Φόρεξ) στη Νέα Ζηλανδία

  Η Νέα Ζηλανδία είναι μία δικαιοδοσία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και αναδιοργανώνει του κανονισμούς και τις υποχρεώσεις των ΕΠΕΥ (FSP). Το 2012, περισσότερες από 250 ΕΠΕΥ έχουν χάσει την άδεια τους (FSP), λόγω την αδυναμίας τους να εφαρμόσουν τους νέους κανονισμούς. Η ζημιά που υπέστηκαν αυτές οι εταιρείες ήταν καταστροφική.    

 • Άδεια Φόρεξ στο Μπελίζ

  Η ίδρυση μίας εταιρείας Φόρεξ στο Μπελίζ ρυθμίζεται από το Belize International Financial Services Commission (IFSC),  το οποίο είναι υπεύθυνο για την αδειοδότηση και την ρύθμιση Βelize Forex Brokers.  Το Belize, ως φορολογικός παράδεισος και καινοτόμος για την παροχή εξωχώριων υπηρεσιών, παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίσησης συναλλαγών απαλλαγμένων από φορολογικές επιβαρύνσεις και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ιδιοκτητών μίας Φόρεξ Εταιρείας εγγεγραμμένης στο Μπελίζ. 

  Εξωχώριες Άδειες Φόρεξ

  Οι σύμβουλοι της AGP για τα χρηματοοικονομικά θέματα μπορούν να σας βοηθήσουν στην ίδρυση της εξωχώριας σας εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και τον προϋπολογισμό σας. Η επιλογή της δικαιοδοσίας για την αδειοδότηση μίας Φόρεξ εταιρείας είναι σημαντική και η εκ των προτέρων μελέτη και λήψη συμβουλών εξαιρετικής σημασίας. 

Ποιοί Είμαστε!

H AGP είναι μία δικηγορική εταιρεία στην Κύπρο με διεθνή προοπτική. Η ομάδα μας αποτελείται από Κύπριους και Βρετανούς δικηγόρους. Διαθέτουμε αντιπροσώπους στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Παρίσι, στη Μόσχα και στο Κίεβο. Υπερήφανοι για την προσωπική επαφή και τη δέσμευσή μας για υπεροχή, η εταιρεία μας επεκτάθηκε ταχύτατα από το έτος ίδρυσής της, το 2006. Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, που καλύπτουν όλους τους τομείς του Δικαίου. Μεταξύ άλλων, παρέχουμε εταιρικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο, καθώς και μονοθυριδική πρόσβαση (one stop shop) για τις υπηρεσίες μας που απευθύνονται στις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, Φόρεξ και Binary Options.

"H Δικηγορική Εταιρεία 'Α.Γ. Παφίτης & Σία ΔΕΠΕ' επιβραβέυεται για την υψηλή ποιότητα και την εμπειρία της στον τραπεζικό τομέα και τους εποπτικούς κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία απόκτησης αδειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών απο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου." LEGAL 500 - 2013
loading