• Εμπορικά Συμβόλαια
 • Εμπορικά Συμβόλαια
 • Εμπορικά Συμβόλαια
     
print this page

Εμπορικά Συμβόλαια

Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας στις τρέχουσες εμπορικές τους απαιτήσεις, διασφαλίζοντας την συμπερίληψη στρατηγικά βελτιωποιημένων διατάξεων στις επιχειρηματικές και εμπορικές τους συμφωνίες. Παρέχουμε υποστήριξη, καθοδήγηση και άλλα εργαλεία για την καλύτερη διαπραγμάτευση των εμπορικών τους συναλλαγών.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για τα εξής

 • Συμφωνίες Αντιπροσωπιών (Agency), Διανομής (Franchise) και Χονδρικού Εμπορίου
 • Συμφωνίες Άδειας Χρήσης Εγκαταστάσεων και Διαχείρισης Περιουσιών
 • Κοινοπραξίες
 • Εμπορικές Συμφωνίες
 • Θέματα Ακίνητης Περιουσίας και Οικοδομών 
 • Σύνταξη Προτύπων Συμφωνιών (Template Agreements)
 • Σύνταξη Όρων και Προϋποθέσεων
 • Συμφωνίες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Συμφωνίες για Προμήθειας Αγαθών ή Υπηρεσιών
 • Συμφωνίες Δανείων, Υποθηκών, Επιβαρύνσεων κ.λ.π.
 • Μεταφορά δανείων ή άλλων υποχρεώσεων
 • Ομόλογα και Γραμμάτια
 • Συμφωνίες Ανταλλαγής (Swaps)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.

Η εμπειρία μας

Έχουμε αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο για ένα ευρύ φάσμα πελατών στους κυριότερους τομείς της αγοράς.

 • Αναλάβαμε συμβουλευτικό και διαπραγματευτικό ρόλο εκ μέρους ενός μεγάλου εμπορικού οργανισμού για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, όπως είναι το outsourcing ενός τηλεφωνικού κέντρου, κέντρου εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και για την δημιουργία κέντρου διανομής για τους διεθνείς εταίρους της.
 • Αναλάβαμε συμβουλευτικό ρόλο για μακροπρόθεσμες συμβάσεις διαχείρισης μεταξύ εταιρειών διαχείρισης και αναπτυξιακών έργων επαύλων στην Κύπρο.
 • Παρείχαμε πακέτο νομικών υπηρεσιών για σύνταξη συμβάσεων franchising, agency (αντιπροσωπείας)  και distributorship (διανομής) μεταξύ της Leatherex Ltd και του διεθνούς δικτύου συνεργατών και πρακτόρων της.
 • Παρείχαμε νομική υποστήριξη προς τις εταιρείες Liteforex Limited, iFXEXPO Inc. και άλλες για την εξωτερική ανάθεση (outsourcing) υπηρεσιών μάρκετινγκ.
loading