Εκτύπωση

Επιχειρηματικές Υπηρεσίες & Εξωτερική Ανάθεση (Outsourcing)

Έμπειρα μέλη του εταιρικού τμήματος της AGP, με πρότερο μέλημα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, είναι διαθέσιμα για την εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων για τους διεθνείς μας πελάτες, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Διασφαλίζουμε ότι η AGP μπορεί να ικανοποιήσει κάθε αίτημα για παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών που μπορεί να υποβάλει μία εταιρεία ή οντότητα (Κυπρός, Ηνωμένο Βασίλειο, εξωχώριες, εχγώριες εταιρείες, καταπιστεύματα, funds) ή ένας ιδιώτης πελάτης.

Δίνουμε προσωπική σημασία στο χειρισμό κάθε αιτήματος. 

Θα σας εξυπηρετήσουμε με δικά μας μέσα ή αν χρειάζεται, θα αναθέσουμε την ικανοποίηση του αιτήματος σας σε τρίτους.

Στις επιχειρηματικές μας υπηρεσίες & στο outsourcing συγκαταλέγονται τα εξής: 

  • Λογιστικές Υπηρεσίες στην Κύπρο
  • Άνοιγμα και διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού
  • Εγγραφή Υποκαταστήματος στην Κύπρο
  • Εγγραφή εμπορικής επωνυμίας στην Κύπρο
  • Έρευνες εταιρειών   
  • Θέματα εταιρικής μετανάστευσης και άδειας εργασίας στην Κύπρο
  • Συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανονισμούς στην Κύπρο και στην Ε.Ε.
  • Εξωτερικός έλεγχος & ελεγμένοι οικονομικοί λογαριασμοί
  • Μετακίνηση της έδρας εταιρειών
  • Εγγραφή Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.