Εκτύπωση

Μετανάστευση και Άδεια Εργασίας στην Κύπρο

Η Κύπρος για σχεδόν δύο δεκαετίες είναι διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Ως εκ τούτου ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων προσλαμβάνονται από το εξωτερικό και μεταβαίνουν στην Κύπρο για την εργασία τους. Οι υπάλληλοι χρειάζονται α) άδεια παραμονής, β) άδεια εργασίας, εκτός αν είναι πολίτες της Ε.Ε.

Πολίτες της Ε.Ε.

Παρόλο μερικές υποχρεώσεις υφίστανται (όπως είναι η εγγραφή σε μητρώο της Κυπριακής Δημοκρατίας), οι πολίτες της Ε.Ε., δεν χρειάζονται ούτε άδεια παραμονής ούτε άδεια εργασίας.

Πολίτες εκτός της Ε.Ε.

Για τη μετανάστευση και την εργασία στην Κύπρο, πολίτες από χώρες εκτός της Ε.Ε. (EU/EEA) χρειάζονται α) προηγούμενη άδεια παραμονής από το Τμήμα Μετανάστευσης και β) άδεια εργασίας.

Η άδεια παραμονής για σκοπούς εργασίας στην Κύπρο παραχωρείται σε εργοδοτουμένους Κυπριακής Εταιρείας "ξένων συμφερόντων". Για να θεωρηθεί ως ξένων συμφερόντων, τουλάχιστον το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου πρέπει να ανήκει σε ξένο ή η άμεση επένδυση ξένων κεφαλαίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 171.000 €. Αυτού του τύπου η άδεια ονομάζεται Άδεια Προσωρινής Παραμονής και Εργασίας.  

Οι εταιρείες που πληρούν το κριτήριο της "ξένης εταιρείας" έχουν το δικαίωμα να εργοδοτούν υπηκόους από τρίτες χώρες στις θέσεις των εκτελεστικών διευθυντών, των διευθυντών, μεσαίων βαθμίδων και υποστηρικτικού προσωπικού. Οι ελάχιστοι βασικοί μισθοί ισχύουν για αυτούς τους εργοδοτούμενους και δεν υπάρχουν περιορισμοί στη διάρκεια της παραμονής τους. Τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται να πάρουν άδεια παραμονής, αλλά όχι εργασίας.

Για μία εκτενέστερη ανάλυση των αδειών παραμονής, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ενότητα Μετανάστευση & Παραμονή.

Οι υπηρεσίες μας

Το τμήμα Μετανάστευσης της AGP έχει την εμπειρία να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διεθνών πελατών μας για άδεια παρανομής και εργασίας, όταν εγκαθιδρύουν την επιχείρηση τους στην Κύπρο. 

Θα σας συμβουλέψουμε πως να συμπληρώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αιτήσεις σας. Θα αναλάβουμε την προετοιμασία και υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων και θα σας εκπροσωπήσουμε στις αρχές, για τη διασφάλιση του καλύτερου και του πιο οικονομικού αποτελέσματος.

Η εργοδότηση ξένων υπαλλήλων είναι εξίσου σημαντική διαδικασία με αυτήν της ίδρυσης της ίδιας της Εταιρείας στην Κύπρο. Σας βοηθάμε στην επιτυχή διασφάλιση όλων των απαραίτητων αδειών από τις τοπικές αρχές, τόσο των αδειών παραμονής όσο και των αδειών εργασίας.

Σημειωτέον ότι η μη συμμόρφωση με το Νόμο μπορεί να οδηγήσει σε ρυθμιστικά ή ακόμη και σε ποινικά μέτρα ενάντια στους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και τους του εργοδοτούμενου.